O (nie)wielkich przywódcach – rozważania na 80. Rocznicę Września 1939

Jakiż to niezwykle przenikliwy plan mieli ci, którzy wywołali powstanie listopadowe? Wpaść do pałacu namiestnikowskiego i zaciukać Konstantego? Jupi! A przywódcy AD 1863? Składana po chałupach broń i kilka tajnych komórek, a jak się zaborca zorientował, to hajda! zróbmy powstanie w styczniu…